logo

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależneń dla Młodzieży we Wrocławiu

Zakres terapii oraz post-rehabilitacji jaki proponujemy to:

Hostel postrehabilitacyjny (8 miejsc noclegowym)

UWAGA! Hostel jest chwilowo nieczynny. Trwa remont i rozbudowa.

Hostel jest przeznaczony dla osób, które ukończyły terapię stacjonarną, długoterminową i po zakończonej terapii nie mają perspektyw na powrót do dawnego miejsca zamieszkania. Pragną rozpocząć życie od nowa. Jest to wsparcie, które ma na celu pomoc zarówno materialną (gdyż wynajem mieszkań jest bardzo drogi i zazwyczaj naszych podopiecznych nie stać na ich wynajem), jak i zapewnienie opieki i wsparcia w dążeniu do trzeźwości. Niejednokrotnie mieszkankami naszego hostelu były także matki z dziećmi.

Grupa wstępna (poniedziałek i czwartek godz. 16:00)

Jest to grupa edukacyjno – motywująca, przeznaczona dla osób, które odczuwają dużą ambiwalencję w związku z podjęciem terapii, a co za tym idzie - z utrzymaniem abstynencji. Głównym celem tej grupy jest praca nad uwewnętrznieniem motywacji i edukowanie jej uczestników na temat tego, czym jest uzależnienie, jakie są jego objawy oraz jakie mechanizmy nim kierują. Dzięki tej wiedzy każdy z uczestników ma szansę dokonania autodiagnozy swojego uzależnienia, co może konstruktywnie wpływać na uświadomienie mu problemu i jednocześnie uwewnętrznieniu jego motywacji do zmiany. Grupa kieruje się zasadą „Jeśli złamiesz abstynencję, to porozmawiaj o tym na grupie, bądź uczciwy wobec jej uczestników”. Nie usuwamy z grupy osób łamiących abstynencję, gdyż są one dopiero na początku drogi poradzenia sobie z nałogiem.

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień (poniedziałek - piątek godz. 15:00 - 21:00 sobota godz. 10:00 - 16:00)

Na grupę tę trafiają osoby zmotywowane wewnętrznie. Często są to osoby, którym udało się wypracować motywację podczas uczestnictwa w grupie wstępnej. Osoby uczęszczające na oddział dzienny zobowiązują się do utrzymania bezwzględnej abstynencji od wszystkich rodzajów substancji psychoaktywnych oprócz nikotyny. Podczas trwania oddziału dziennego każdy z pacjentów ma przypisanego terapeutę prowadzącego, z którym równocześnie uczestniczy w psychoterapii indywidualnej.

Grupa postrehabilitacyjna (środa i piątek godz. 18:30)

Jest to grupa wsparcia dla mieszkańców hostelu, aby mogli raz w tygodniu spotkać się i opowiedzieć o swoich trudnościach, samopoczuciu i problemach, a także podzielić się sukcesami i osiągnięciami.

Grupy zapobiegania nawrotom (poniedziałki i czwartki godz. 18:30)

Są to grupy wsparcia dla osób z wieloletnią abstynencją, które przeszły już terapię ambulatoryjną bądź stacjonarną, ale wciąż odczuwają potrzebę spotkań, dzielenia się doświadczeniami i wsparcia od terapeutów i osób z podobnym problemem.

Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich (sobota godz. 9:00)

Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia, odnoszą się do konkretnych sytuacji życiowych, pomagają nauczyć się nowego sposobu reagowania na sytuacje związane z osobą uzależnioną.

Grupa skierowana do osób uzależnionych od hazardu i z innymi uzależnieniami behawioralnymi (wtorek godz. 18:00)

Spotkania dotyczą zgłaszanych problemów, motywacji do podjęcia leczenia przez uczestników programu, mechanizmów obronnych, mechanizmów uzależnienia, relacji społecznych (głównie rodzinnych), radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, radzenia sobie z głodem, podtrzymywanie nabytych umiejętności ważnych dla trzeźwego życia, poprawy jakości życia, edukacji w zakresie sygnałów ostrzegawczych, nawrotów choroby, sposobów radzenia sobie z nimi, angażowania beneficjentów do udziału w atrakcyjnych formach spędzania czasu, które sprzyjają ich osobistemu rozwojowi, wzmacniają poczucie odpowiedzialności i własnej wartości, poszerzają wachlarz aktywności ważnych dla trzeźwego życia.