logo

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależneń dla Młodzieży we Wrocławiu

Nasza kadra

Adam Lewicki

Kierownik placówki, filozof, Specjalista Terapii Uzależnień, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Wrocławski Instytut Psychoterapii. Dziadek Huberta. Tata Gabrysi. Mąż Ewy. Kolega dwóch kotów. Przepłynąłem siedem rzek, przeszedłem siedem gór, przeczytałem 42000 książek (albo i więcej).

Barbara Pośledniak

Psycholog, ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Ośrodku Szkolenia Systemowych w Krakowie, Specjalista Terapii Uzależnień. Realizator programów CANDIS i FreD goes net.

Piotr Tatuch

Instruktor Terapii Uzależnień, wychowawca w ośrodku stacjonarnym MONAR MARIANÓWEK.

Alicja Płócienniczak

Pedagog (specjalizacja - resocjalizacja), absolwentka uzupełniających studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej (resocjalizacja), Specjalista Terapii Uzależnień, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Realizator programów CANDIS i FreD goes net.

Mikołaj Oleszek

Specjalista Terapii uzależnień. W trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Joanna Tatarek

Psycholog, Specjalista Terapii Uzależnień w trakcie certyfikacji.

Marcelina Kopczewska

Opiekun hostelu, pracownik poradni, w trakcie studiów na kierunku pracownik socjalny.

Joanna Kostecka-Cyfert

Księgowa, Certyfikat Głównego Księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Tomasz Chowaniec

Specjalista psychiatra. Absolwent Akademii Medycznej wydziału lekarskiego we Wrocławiu (2000). Tytuł Specjalisty Psychiatry uzyskał w 2008 roku. Uczestnik Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.