logo

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależneń dla Młodzieży we Wrocławiu

Nasza kadra

Agata Niezabitowska

Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji. Pracownik poradni oraz opiekun hostelu. W trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii UWr.

Adam Lewicki

Dyrektor placówki.

 Magister filozofii, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. W trakcie procesu certyfikacji na psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Wrocławski Instytut Psychoterapii. Ukończył V letni całościowy Kurs Psychoterapeutyczny w WIP rekomendowany przez PTP.

Ukończył także szkolenia:

Terapia uzależnień behawioralnych, z wykorzystaniem wiedzy seksuologicznej” -Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne:” Refugium”

Warsztaty z hipnozy- zastosowani zaawansowanych metod hipnoterapii ericksonowskiej. Praca z procesem wg Ernesta Rossiego organizowane przez Wrocławski Instytut Psychotarapii.

Dziadek Huberta. Tata Gabrysi. Mąż Ewy. Kolega dwóch kotów. Przepłynąłem siedem rzek, przeszedłem siedem gór, przeczytałem 42000 książek (albo i więcej)

Barbara Pośledniak

Psycholog, ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Ośrodku Szkolenia Systemowych w Krakowie, Specjalista Terapii Uzależnień. Realizator programów CANDIS i FreD goes netprowadzone przez Dr Eva Hoch i Heike Rohrbacher z Central Institute on Mental Health , Mannheim Technische Universitat , Dresden.  Ratownik medyczny.

Piotr Tatuch

Instruktor Terapii Uzależnień, wychowawca w ośrodku stacjonarnym MONAR MARIANÓWEK.

Alicja Płócienniczak

 Z-ca Dyrektora. Z wykształcenia mgr pedagog -absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej (resocjalizacja). Certyfikowany  Specjalista Psychoterapii Uzależnień. W trakcie specjalistycznego szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty akredytowanego przez  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne organizowanego przez Wrocławski Instytut Psychoterapii we Wrocławiu (podejście Systemowo- Eriksonowskie). W trakcie dwuletniego Szkolenia:  „Psychoterapia środowiskowa dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym” Wrocławski Instytut Psychoterapii. Posiada Certyfikat  programu profilaktycznego Fred Goes Net oraz Certyfikat terapii CANDIS prowadzone przez Dr Eva Hoch i Heike Rohrbacher z Central Institute on Mental Health , Mannheim Technische Universitat , Dresden. 

Joanna Kostecka-Cyfert

Główna księgowa

Magister kierunku Finanse i Zarządzanie.

Ukończone studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Certyfikat Głównego Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Tomasz Chowaniec

Specjalista psychiatra. Absolwent Akademii Medycznej wydziału lekarskiego we Wrocławiu (2000). Tytuł Specjalisty Psychiatry uzyskał w 2008 roku. Uczestnik Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.