Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień dla Młodzieży we Wrocławiu


- Przyjmowani klienci bez ograniczeń wiekowych.
- Konsultacje specjalistów (lekarz psychiatra, psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień, instruktor, pedagodzy)
- Ośrodek wykonuje testy na obecność narkotyków w moczu
,

- grupa edukacyjno-informacyjna (grupa wstępna; poniedziałek i czwartek - godz. 16:00- 17:00)

- Odział Dzienny Terapii Uzależnień (od poniedziałku do piątku w godz. od  16:00 do 20:00)                                

- grupa zapobiegania nawrotom (wtorek i piatek godz. 18:30-20:00),
- grupa ambulatoryjna dla młodzieży (środa godz. 19:00- 20:00),

- grupa dla rodziców (sobota godz. 9:00 - 10:30)

- hostel dla absolwentów ośrodków stacjonarnych oraz osób w sytuacji kryzysowej (8 miejsc),

- telefon zaufania w godzinach otwarcia poradnii,

- poradnictwo dla osób uzależnionych, uzywajacych problemowo oraz człnków ich rodzin, pomoc psychologiczna, konsultacje, wsparcie,

- organizacja pracy w ramach kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych,
- placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków
rehabilitacyjnych,

- prowadzony program wczesnej interwencji FreD goes net dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi,

-realizowany program CANDIS- indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla użytkowników marihuany lub haszyszu.Poradnictwo/ konsultacje - godziny otwarcia poradni:

Poniedziełek - Piatek od godziny 9:00 do godziny 20:00

Sobota od godziny 10:00 do godziny 16:00

PROGRAMY REALIZOWANE W PORADNI SĄ DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU KBdsPN I UM WROCŁAW.


 

 

 

 

ZAPRASZAMY!!!

 
statystyka