Zakres terapii oraz post-rehabilitacji jaki proponujemy to:

- 8 miejsc noclegowym w hostelu postrehabilitacyjnym. Hostel jest przeznaczony dla osób, które skończyły terapię stacjonarną, długoterminową i po zakończonej terapii nie mają perspektyw na powrót do dawnego miejsca zamieszkania. Pragną rozpocząć życie od nowa. Jest to wsparcie, które ma na celu pomoc zarówno materialną (gdyż wynajem mieszkań jest bardzo drogi i zazwyczaj naszych podopiecznych nie stać na ich wynajem), jak i zapewnienie opieki i wsparcia w dążeniu do trzeźwości. Niejednokrotnie mieszkankami naszego hostelu były także matki z dziećmi J

- Grupa postrehabilitacyjna (środa godz. 19:00). Jest to grupa wsparcia dla mieszkańców hostelu, aby mogli raz w tygodniu spotkać się i opowiedzieć o swoich trudnościach, samopoczuciu i problemach, a także podzielić się sukcesami i osiągnięciami.

- Grupa wstępna (poniedziałek i czwartek godz. 16:00). Jest to grupa edukacyjno – motywująca, przeznaczona dla osób, które odczuwają dużą ambiwalencję w związku z podjęciem terapii, a co za tym idzie utrzymaniem abstynencji. Głównym celem tej grupy jest praca nad uwewnętrznieniem motywacji i edukowanie jej uczestników czym jest uzależnienie, jakie są jego objawy oraz jakie mechanizmy nim kierują. Dzięki tej wiedzy każdy z uczestników ma szansę dokonania autodiagnozy swojego uzależnienia co może konstruktywnie wpływać na uświadomienie mu problemu i jednocześnie uwewnętrznieniu jego motywacji do zmiany. Grupa kieruje się zasadą „Jeśli złamiesz abstynencję porozmawiaj o tym na grupie, bądź uczciwy wobec jej uczestników”. Nie usuwamy z grupy osób łamiących abstynencję, gdyż są one dopiero na początku drogi poradzenia sobie z nałogiem.

- Oddział Dzienny Terapii Uzależnień (poniedziałek-piątek). Na grupę tę trafiają osoby zmotywowane wewnętrznie. Często są to osoby, którym udało się wypracować motywację podczas uczestnictwa w grupie wstępnej. Osoby uczęszczające na oddział dzienny zobowiązują się do utrzymania bezwzględnej abstynencji od wszystkich rodzajów substancji psychoaktywnych oprócz nikotyny. W przeciwnym razie wyciągane są z tego konsekwencje, a w wielu przypadkach osoby te są cofane z powrotem na grupę wstępną. Podczas trwania oddziału dziennego każdy z pacjentów ma przypisanego terapeutę prowadzącego, z którym równocześnie uczestniczy w psychoterapii indywidualnej.

- Grupy zapobiegania nawrotom (wtorki i piątki godz. 18:30). Są to grupy wsparcia dla osób z wieloletnią abstynencją, które przeszły już terapię ambulatoryjną bądź stacjonarną, ale wciąż odczuwają potrzebę spotkań, dzielenia się doświadczeniami i wsparcia od terapeutów i osób z podobnym problemem,

- grupa dla rodziców (sobota 9:00 -10:30)

- Kilka razy do roku odbywa się także grupa Fred goes net. Są to trzy kilkugodzinne spotkania, których celem jest profilaktyka młodzieży zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, bądź też eksperymentujących z nimi.

 

W najbliższej przyszłości mamy też w planach poszerzenie naszej działalności o grupy terapeutyczne dla osób z uzależnieniami behawioralnymi : patologiczny hazard, uzależnienie od komputera i seksu.

 
statystyka