Kadra

ADAM LEWICKI - kierownik placówki, specjalista terapii uzależnień. W trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Wrocławski Instytut Psychoterapii.


BARBARA POŚLEDNIAK - psycholog, ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, specjalista terapii uzależnień.


PIOTR TATUCH - instruktor terapii uzależnień, wychowawca w Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczena, Terapii i Rehabilitacji w Marianówku.


ALICJA PŁÓCIENNICZAK - absolwentka studiów licencjackich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej pedagogiki specjalnej (specjalizacja - resocjalizacja), absolwentka uzupełniajacych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej (resocjalizacja), w trakcie szkolenia na specjalistę terapii uzależnień.


MIKOŁAJ OLESZEK - specjalista terapii uzależnień. W trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

JOANNA FIEDORYSZYN psycholog

MARCELINA KOPCZEWSKA - opiekun hostelu, pracownik poradnii

JOANNA KOSTECKA-CYFERT - księgowa, absolwentka WSZiM, II stopnień certyfikatu głównego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 
statystyka